Đặc sản hồ Núi Cốc: Ăn con cá sông bằng ngón tay nhớ cả...

Cá - đặc sản Hồ Núi Cốc ( Thái Nguyên ) có nhiều loại nhưng chủ lực vẫn là trắm đen, trắm trắng, cá chép, cá bống, cá mè, cá sông.

Recent posts

Random article